Štampa

 

Prava, obaveze i uslovi:

 

 

 

CDS se obavezuje da će poverene poslove obavljati profesionalano, efikasno i brzo, poštujući želje i smer nice koje dobija od klijenta.

 

Cenovnik je polazana osnova za izradu ponude. Iako, se neki projekti mogu relizovati,na osnovu datih cena, na svaki zahtev klijenta š

aljemo pismenu ponudu sa što preciznijom definicijom projekta i finansijskom konstrukcijom.

 

Projekti realizovani van radnog vremena, tokom neradnih dana, vikenda i praznika, ili zahtevniji projekti koji se moraju realizovati u kratkom roku, uvećavaju cenu za 30%

 

Stalnim klijentima odobravamo popuste od 10-20%, dok uz potpisivanje godišnjih ugovora popusti mogu biti i do 40%.